Projekt “Ekomuzea, mobilne Otwarte Pracownie oraz edukacja regionalna na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór

zrealizowany w latach 2014 - 2015 przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach osi IV LEADER, Małe Projekty. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:


1. Seminarium. 09.03.2015 r. w godz. 11-16.00 odbyło się seminarium rozpoczynające projekt dot. przykładów i funkcjonowania ekomuzeów, otwartych pracowni, edukacji regionalnej, zasad współpracy pomiędzy ekomuzeami oraz osobami prowadzącymi Otwarte pracownie, w zakresie praktycznej i logistycznej współpracy, w zakresie merytorycznym, standardów ekomuzeów. Wypracowano wspólną ofertę turystyczną i edukacji regionalnej: w koncepcję Ekomuzeów Krainy Ducha Gór zostało włączonych 5 miejsc: Agroturystyka Konopka - Czernica, Kowalowe Skały-Wrzeszczyn, Kozia Łąka - Łomnica, Piernikarnia - Trzcińsko, Pracownia Tkacka i Ogród Barwierski - Chrośnica, które od pewnego czasu tworzą miejsca kultywujące tradycje. Miejsca spełniają głównie kryteria: prowadzenia faktycznej działalności gospodarcze

j lub rolniczej w danym miejscu dot. produkcji rolnej, produktów lokalnych lub prowadzenia pracowni rzemieślniczej, możliwości przyjęcia osób indywidualnych i grup, prowadzenia

pokazów lub warsztatów, posiadania infrastruktury i informacji odwołujących się do tradycji, posiadania eksponatów. Uzupełnieniem jest 7 mobilnych Otwartych Pracowni: z zakresu tradycji zielarskich, ceramiki, szklarskich, artystycznych malowania na drewnie, łupku, rzeźby, tradycyjnych przetworów, kiszenia owoców i warzyw oraz wyrobów cukierniczych: rogaliki karkonoskie i wypieki tradycyjne. Wspólnie podjęto decyzję o nieznacznej zmianie nazwy z mobilnych na Wędrowne Otwarte Pracownie, co zostanie ujęte na stronie www i w folderze.

W seminarium wzięło udział 22 osoby.

2. Utworzono i wyposażono 5 Ekomuzeów, 7 Otwartych Pracowni:
- oznakowano Ekomuzea tabliczkami – 5 szt.
- wyposażono mobilne Otwarte Pracownie w narzędzia do promocji Ekomuzeów w szkołach oraz podczas wydarzeń gminnych: 1 namiot, 4 stoły składane, 4 sztalugi,7 tablic, 3 stroje, 1 mobilny piec piekarniczy i stelaż do pieca.

3. Przeprowadzono edukację regionalną:
- 11.03.2015 r. w godz. 13-18.00 odbyło się szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców w zakresie koncepcji edukacji regionalnej- zasobów endogennych i naturalnych, historycznych, ludzkich itp. Edukacja w zakresie istniejących produktów, rzemiosła, potraw: tradycyjnych, lokalnych, opartych na tradycjach oraz pokazanie konieczności poszukiwania i odkrywania kolejnych. Budowanie poczucia tożsamości i więzi z regionem u dzieci i młodzieży, również dorosłych mieszkańców naszego obszaru.W szkoleniu wzięło udział 20 osób.

- zrealizowano warsztaty edukacji regionalnej (6 rodzajów dla 270 osób) w dniach 20.03.2015 i 23.03.2015 w szkołach w Ściegnach oraz Podgórzynie: pieczenia chleba na zakwasie, pieczenia i zdobienia pierników; pieczenia tradycyjnych ciasteczek - rogaliki karkonoskie, ciasteczka owsiane, wypieki tradycyjne itp...; filcowanie wełny i wytwarzania wyrobów z filcu; warsztaty zielarskie; warsztaty dot. tradycyjnych przetworów i naturalnego kiszenia warzyw.

4. Promocja koncepcji Ekomuzeów Krainy Ducha Gór, Otwartych Pracowni i tradycji regionu, edukacji regionalnej jako zasobów turystyki i kultury regionu:
- powstała strona www.ekomuzeaduchgor.org,
- wydrukowano 7 tys. szt. folderów zawierających opisy 5 Ekomuzeów i 7 Otwartych pracowni.
- promowanie idei podczas 07- 08.03. 15 Kiermaszu Wiosennego i 21-22.03.15 Kiermaszu Wielkanocnego w Pałacu i na Folwarku Łomnica