Czym są ekomuzea?

Ekomuzeum, również Muzeum Rozproszone (od: ekologia + muzeum) – sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą i działającą kolekcję, gdzie elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne prezentowane są w miejscu swego występowania i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Podstawowym założeniem ekomuzeów  jest współuczestniczenie zwiedzających w wydarzeniach kreowanych przez te miejsca.

 

Ekomuzea w europie i na świecie

Od roku 2004 działa Europejska Sieć Ekomuzeów ‘Local Worlds’, która zrzesza liderów ekomuzeow i organizacji wspierających ten ruch. Sieć umożliwia wymianę informacji i doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia i promocję oraz kontakty z ekomuzeami na świecie. www.localworlds.euMetodyka ekomuzem jest popularna w Europie, gdzie rozwijają się zarówno lokalne, często tematyczne inicjatywy (Ecomusee de la Noix du Pergord, Ecomusee des vieux maties de Liozo we Francji, Ecomuseo dell’Argilla, Ecomuseo dei Terrazamenti e della Vite we Włoszech) jak i zintegrowane przedsięwzięcia regionalne (Ecomusee d’Alasce, Ecomusee du Mont – Lozere we Francji, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Ecomuseo del Casentino we Włoszech, czy Ekomuseum Bergslagen w Szwecji. Poza Europą, idea idea ekomuzeum znalazła realizatorów w Brazyli – Savanna Ecomuseum w Goias, Japonii – Asahi Machi Ecomuseum, Kitasharima Ecomuseum czy Chinach – Suojia Ecomuseum of Liuzhi Guizhou. (Źródło: Ulotka informacyjna „Ekomuzea”, wydana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska)

 

Ekomuzea w Polsce

W Polsce koncepcja ekomuzeum nie jest zbyt rozpowszechniona i właściwie dopiero uruchomienie Programu Ekomuzea przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w 2000 r. przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tym podejściem i zainicjowanie ekomuzeów w kilkunastu miejscach w Polsce. Rozwijają się one w oparciu o trójsektorowe struktury współpracy, zwane Grupami Partnerskimi. Ponieważ tworzenie ekomuzeum wymaga współdziałania wielu lokalnych partnerów, Grupy Partnerskie pozwalają na wyłanianie ze swojego grona interdyscyplinarnych zespołów, zdolnych do realizacji takiego przedsięwzięcia.